Partneři

Partnery projektu jsou Česká rozvojová agentura a CARITAS – Vyšší škola odborná sociální Olomouc.

Česká rozvojová agentura (ČRA)
je specializovaný orgán státní správy zřizovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účelem podpory realizace zahraniční rozvojové spolupráce ČR. ČRA byla zřízena ministrem zahraničních věcí jako organizační složka státu k 1. lednu 2008. ČRA je klíčovou součásti systému zahraniční rozvojové spolupráce a proto je spolupráce s tímto partnerem velkým přínosem pro projekt KURS. Plní funkce úkoly pro fungování zahraniční rozvojové spolupráce, kterými jsou například identifikace témat spolupráce v prioritních zemích, formulace projektů rozvojové spolupráce a zadávací dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů pro dotační výběrová řízení Ministerstva zahraničních věcí, vypisování a vedení výběrových řízení, řízení a průběžná kontrola realizace projektů ZRS. Studenti si díky spolupráci s ČRA seznámí se praktickým fungováním ČRA a osvojí si klíčové znalosti a dovednosti, které jsou nutným předpokladem pro zapojení absolventů oboru Mezinárodní rozvojová spolupráce do praxe. Pracovníci ČRA také poskytnou náměty pro výzkumné úkoly Katedře rozvojových studií (KRS) tak, aby výsledky výzkumu byly co nejvíce uplatnitelné v praxi. Do takto identifikovaných výzkumných úkolů budou zapojení odborní pracovníci KRS a studenti oboru Mezinárodní rozvojová spolupráce.

CARITAS – Vyšší škola odborná sociální Olomouc
je společně s Katedrou rozvojových studií Univerzity Palackého jednou z mála vzdělávacích institucí v České republice zabývající se humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací. Studium na vyšší odborné