Projektový tým

Projektový tým tvoří celkem devět členů, kteří jsou zaměstnanci Katedry rozvojových studií. Projektový tým zajišťuje realizaci a chod celého projektu.

Koordinátor projektu: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Manažer projektu: Bc. Petr Pavlík
Lektoři: Mgr. Lenka Dušková
Mgr. Simona Šafaříková
Mgr. Zdeněk Opršal
Mgr. Miroslav Syrovátka
Bc. Petra Krylová
Administrativní pracovníci: Marie Bušinová
Marian Jahoda