1. Vytvoření a realizace nově vytvořených a inovovaných předmětu v anglickém jazyce

Náplní této aktivity je vytvoření nových a inovování stávajících předmětů, které jsou (budou) zařazeny do studijního plánu oboru Mezinárodní rozvojová studia. Předměty... >více

2. Účast zahraničních odborníků na výuce

Náplní této aktivity je realizace 10 výukových programů zajišťovaných zahraničními odborníky: konkrétně půjde o 3 intenzivní předměty a 7 jednorázových přednášek. Programy... >více

3. Realizace online kurzů pořádaného zahraniční univerzitou

Náplní této aktivity je realizace dvou on-line kurzů zaměřených na oblast rozvojových studií. Tento kurz pořádá School of Geography, Planning and International Development Studies na... >více

4. Exkurze studentů na evropské rozvojové instituce

Náplní této aktivity je realizace tří exkurzí na evropské instituce. Jedná se o instituce, které určitým způsobem ovlivňují rozvoj chudých zemí (tyto instituce jsou zároveň... >více

5. Účast studentů na výzkumné činnosti Katedry rozvojových studií

Studenti budou mít možnost zapojit se do výzkumné činnosti Katedry rozvojových studií (KRS) prostřednictvím odborné spolupráce při tvorbě Encyklopedie rozvojových studií.... >více

6. Realizace krátkodobých stáží zaměstnanců Katedry rozvojových studií

Náplní této aktivity je realizace šesti stáží pracovníků Katedry rozvojových studií, které budou podkladem pro vytvoření nových či inovaci stávajících předmětů (viz... >více

7. Aktivní účast zaměstnanců na konferencích

Účast členů projektového týmu na zahraničních vědeckých konferencích je nezbytným předpokladem pro zachování a další zvýšení odborných kapacit pracovníků. Z důvodu... >více

8. Vybavení odborné knihovny

V průběhu 3 let projektu bude katedra sledovat trendy v oblasti rozvojových studií (zejména rozvojových teorií, rozvojové ekonomie, mezinárodních vztahů, environmentálních studií... >více

9. Organizace mezinárodní konference

V roce 2010 katedra zorganizuje mezinárodní konferenci zaměřenou na téma z oblasti rozvojových studií. Mezinárodní rozvojová studia ve střední Evropě patří mezi obory, které se v... >více

10. Soutěž studentských prací s rozvojovou problematikou

V každém roce trvání projektu žadatel vyhlásí celostátní soutěž studentských vědeckých prací, zaměřených na problematiku rozvoje a rozvojové spolupráce. Soutěž je otevřena... >více

11. Vytvoření encyklopedie rozvojových studií

V průběhu projektu bude vytvořena a publikována Encyklopedie rozvojových studií. V České republice chybí publikace, která by mapovala komplexní problematiku rozvojových studií.... >více

12. Budování odborných kapacit zaměstnanců Katedry rozvojových studií

Členové řešitelského týmu, kteří jsou zapojeni do výuky nebo výzkumu v rámci Katedry rozvojových studií (KRS), se zúčastní dvou intenzivních odborných školení s cílem... >více