O projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování uplatnitelnosti studentů bakalářského a magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia na českém a mezinárodním trhu práce. Záměru projektu bude dosaženo prostřednictvím zvýšení odborné a jazykové vybavenosti studentů oboru Mezinárodní rozvojová studia. Mezi aktivity, které k tomuto cíli vedou přímo, patří především realizace nových a inovace stávajících odborných předmětů v anglickém jazyce, studentské exkurze do evropských rozvojových institucí, výzkumná činnost studentů, vybavení knihovny aj. Další aktivity (krátkodobé stáže pracovníků katedry a jejich aktivní účast na konferencích, organizace mezinárodní konference) zvýší výzkumné a vzdělávací kapacity pracovníků katedry, a zároveň bude mít nepřímý efekt na vybavenost studentů.